Hutnické listy

Heuristický algoritmus pro výpočet výkonu pálicích strojů

Ocelářství  12.3. - (Autoři: Doc. Ing Radim Lenort, Ph.D., Ing. David Staš, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava)

Celý článek

Využití metody QFD při plánování jakosti procesu zápustkového kování

Kontrola kvality  11.3. - (Autor: Prof. Ing. Jiří Plura, CSc. , Vysoká škola báňská – Technická univerzita)

Celý článek

Využití umělých neuronových sítí pro predikci napěťových křivek slitiny Mg-3Al-1Zn

Počítačové simulace, metody výpočtu  10.3. - (Autoři: Doc. Ing. Milan Heger, CSc., Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ing. Jiří Franz, Ph.D., AutoCont CZ a.s., Ostrava, Ing. Miroslav Legerski,, Ing. Ivo Špička, Ph.D., Prof. Ing. Ivo Schindler, CSc., Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava)

Celý článek

Struktura a vlastnosti sendvičového materiálu oceli Cr13Ni10 + Ti spojeného výbuchem

Ocelářství  9.3. - (Autoři: Doc. RNDr. Lubomír Čížek, CSc., Ing. Dmytro Ostroushko, Prof. Ing. Eva Mazancová, CSc., Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, inź. Zygmunt Szulc, Explomet Opole, Poland, inź. Rafal Molak, Marcin Wachowski, Warsaw University of Technology, Poland, Dr. inź. Mariusz Pzaźmowski, University of Opole, Poland)

Celý článek

Studie měření smáčivostii binárních a ternárních pájecích slitin na bázi Sn-Zn-Al

Neželezné kovy  8.3. - (Autoři: Ing. Karel Dušek, Ph.D., Doc. Ing. Jan Urbánek, CSc., České vysoké učení technické v Praze, Prof. Ing. Jaromír Drápala, CSc., Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava)

Celý článek

Porovnání a hodnocení korozně elektrochemických vlastností pájek Sn-Zn a Sn-Zn-Al

Neželezné kovy  7.3. - (Autoři: Doc. Ing. Stanislav Lasek, Ph.D. , Prof. Ing. Jaromír Drápala, CSc, Ing. Kamil Titz, RNDr. Marie Blahetová, Vysoká škola báňská –Technická univerzita Ostrava)

Celý článek

Posouzení vlivu strukturních parametrů na mechanické charakteristiky usměrněných hypostechiometrických slitin na bázi Ni3Al

Neželezné kovy  5.3. - (Autoři: Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D., prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc., Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava)

Celý článek

Fyzikálně-mechanické vlastnosti monokrystalů nízkolegovaných slitin molybdenu a wolframu

Neželezné kovy  4.3. - (Autoři: Ing. Kateřina Skotnicová, Ph.D., Prof. Ing. Jaromír Drápala, CSc., Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Dr. O. I. Zaporozhets, G.V. Kurdyumov, Institute for Metal Physics, N.A.S.U., Ukradne)

Celý článek

Termomechanické vlastnosti hořčíkových slitin AZ91, AZ61, AS31

Neželezné kovy  3.3. - (Autoři: Ing. Petr Lichý, PhD., Ing. Aleš Hanus, Ing. Michal Cagala, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava)

Celý článek

Vliv teplotně-mechanického cyklování na transformační chování slitiny Ni-51.8 at. % Ti

Neželezné kovy  28.2. - (Autoři: Ing. Otakar Blahož, Ing. Ivo Szurman, Ph.D., Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ing. Iva Sklenaříková, BOSCH DIESEL s.r.o., Jihlava, Prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc., Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava)

Celý článek

Starší zprávy