Hutnické listy

Hot and Cold Rolled High Manganese Alloy Fe-Mn-Al-C

Materiálové inženýrství  20.11. - (Autoři: Prof. Ing. Eva Mazancová, CSc., Prof. Ing. Ivo Schindler, CSc., Ing. Petr Kozelský, CSc., Ing. Michal Cagala, Prof. Ing. Karel Mazanec, DrSc., Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava )

Celý článek

FEM-Aided Explanation of the Cause of Defect Occurred during Hot Rolling of Special Section

Ocelářství  20.11. - (Autoři: Ing. Richard Fabík, Ph.D. VŠB-TU Ostrava, Ing. Richard Baron, VÚHŽ, a. s., Válcovna speciálních profilů, Dobrá)

Celý článek

Experimental and Computer Study of Rolling in Roughing Mill Group

Počítačové simulace, metody výpočtu  18.11. - (Autoři: Ing. Sergey A. Aksenov, Ph.D., Space research institute of Russian Academy of Sciences, Russia, Ing. Richard Fabík, Ph.D., Prof. Ing. Jiří Kliber, CSc., Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ing. Milan
Kotas, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s., Třinec)

Celý článek

Experimental and Computer Study of Rolling in Roughing Mill Group

Počítačové simulace, metody výpočtu  17.11. - (Autoři: Ing. Sergey A. Aksenov, Ph.D., Space research institute of Russian Academy of Sciences, Russia, Ing. Richard Fabík, Ph.D., Prof. Ing. Jiří Kliber, CSc., Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ing. Milan
Kotas, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s., Třinec)

Celý článek

Metalografické hodnocení TRIP oceli válcované za tepla na laboratorní trati TANDEM

Materiálové inženýrství  17.11. - (Autoři: Ing. Radim Pachlopník, Ing. Jindřich Peša, CSc., ArcelorMittal Ostrava a.s., Prof. Ing. Ivo Schindler, CSc., Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava)

Celý článek

Mechanical Properties of Titanium after Severe Plastic Deformation

Neželezné kovy  17.11. - (Autoři: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc., Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ing. Ladislav Kander, Ph.D, MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o., Ostrava)

Celý článek

Válcování za tepla nízkouhlíkové oceli ve feritické oblasti

Ocelářství  16.11. - (Autoři: Ing. Marcel Janošec, Ing. Radim Pachlopník, Ing. Zdenek Vašek, Ph.D., Ing. Jitka Veselá, ArcelorMittal Ostrava a.s.

Celý článek

Activation Energy of the Aluminium Alloy Mg-3Al-1Zn at Hot Forming

Neželezné kovy  16.11. - (Autoři: Ing. Miroslav Legerski, Prof. Ing. Ivo Schindler, CSc., Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Dr. inż. Dariusz Kuc, Dr. hab. inż. Eugeniusz Hadasik, Prof. nzw. Pol., Śl., Politechnika Šląska, Katowice, Poland)

Celý článek

Provozní zkušenosti se stanovením tažnosti u bezešvých trubek

Ocelářství  11.11. - (Autor: Ing. Josef Bár, ArcelorMittal Ostrava a. s.)

Celý článek

Model of Prediction of Mechanical Properties of Rolled Wire Based on Empirical Experience

Počítačové simulace, metody výpočtu  10.11. - (Autoři: Ing. Janusz Dänemark, Ph.D., TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s., Třinec, Ing. Tomáš Kubina, Ph.D., Denisa Kubíková, Ing. Mgr. Petra Halfarová, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava)

Celý článek

Starší zprávy