Hutnické listy

Využití cepstrální informace pro diagnostiku technologie plynulého odlévání oceli

Automatizace technologických procesů  23.9. - (Autoři: Prof. Ing. Longin Tomis, CSc., Doc. Ing. Jiří David, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba)

Celý článek

Využití prvků umělé inteligence pro predikci času chladnutí kovových vzorků před tvářením

Automatizace technologických procesů  23.9. - (Autoři: Doc. Ing. Milan Heger, CSc., Ing. Ivo Špička, PhD., VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba, Ing. Jiří Franz, PhD., AutoCont CZ as., Nemocniční 12, 702 00 Ostrava)

Celý článek

Numerický model tuhnutí kruhového předlitku pro on-line monitoring

Automatizace technologických procesů  22.9. - (Autoři: Prof. Ing. Miroslav Příhoda, CSc., Doc. Dr. Ing. René Pyszko, Ing. Pavel Fojtík, Ph.D., Ing. Jiří Molínek, CSc., Ing. David Dittel, VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba, Ing. Michal Adamik, Třinecké železárny, a.s.)

Celý článek

Vliv experimentálních podmínek na získávané hodnoty tepelných efektů a teplot fázových přeměn čistého železa a oceli metodou DTA

Testování, měření a laboratorní metody  22.9. - (Autoři: Ing. Bedřich Smetana, Ph.D., Ing. Simona Dočekalová, Prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc, VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba)

Celý článek

Srukturně metalurgické vlastnosti vysokomanganové slitiny Fe-Mn-Al-C

Materiálové inženýrství  21.9. - (Autoři: Doc. Ing. Eva Mazancová, CSc., Prof. Ing. Zdeněk Jonšta, CSc., Prof. Ing. Karel Mazanec, DrSc., VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba)

Celý článek

Xichang Steel rozšiřuje trať na válcování pásů za tepla (Xichang Stel erweitert Warmbandstrasse)

Ocelářství  21.9. - (Zdroj: Stahl Aktuell 26.06.2014)

SMS Siemag rozšiřuje trať na válcování pásů za tepla o hydraulický lis na ploché předvalky. Cílem přestavby je flexibilnější uspořádání výroby.

Celý článek

NLMK Evropa po roce znovu zprovoznila mořicí linku v Belgii (NLMK Europe restarts pickling line in Belgium after a year)

Ocelářství  20.9. - (Zdroj: Steel Business Briefing 26.06.2014)

Zhruba před rokem požárem těžce poškozená mořicí linka č. 1 v NLMK La Louviere byla nově postavena a uvedena do provozu.

Celý článek

Výkovky z hořčíkových slitin a jejich využití v automobilovém průmyslu

Materiálové inženýrství  20.9. - (Autoři: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc, Ing. Vlastimil Karas, Ing. Michal Vlček, Ing. Barbora Kuřetová VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba, KOVOLIT, a.s, Kovárna, Nádražní 344, 664 42 Modřice)

Celý článek

Hybrid zhotovený na míru: nový koncept lehkých konstrukcí pro automobilní průmysl (Hybrid und massgeschneidert: Neues Leichtbau-Konzept für die Autoindustrie)

Ocelářství  19.9. - (Zdroj: www.uni-protokolle.de/nachrichten 25.06.2014)

Menší hmotnost, menší spotřeba, méně emisí CO2: výrobci aut vyvíjejí neustále nové koncepce lehkých konstrukcí, aby splnili stále přísnější normy EU na ochranu životního prostředí.

Celý článek

Přínos acirkulárního feritu ke zvýšení odolnosti proti působení vodíku v nízkolegovaných ocelích

Materiálové inženýrství  19.9. - (Autoři: Doc. Ing. Eva Mazancová, CSc., Ing. Zdeňka Rucká, Prof. Ing. Karel Mazanec, DrSc. VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba)

Celý článek

Starší zprávy