Hutnické listy

Budoucnost je supervysokopevná/Die Zukunft ist ultrahochfest

Ocelářství  25.7. - Zdroj: Zeit Online, 05. 06. 2014: Mají-li auta snížit spotřebu, musí zhubnout. Plasty zesílené uhlíkovými vlákny a lehké kovy jsou ale drahé. Jaký potenciál má ještě ocel? Základní pravidlo je jednoduché. Ztratí-li vozidlo 100 kg váhy, sníží se spotřeba zhruba o půl litru paliva na 100 km. U vozidla s benzinovým motorem to znamená snížení emisí o 12 g CO2 na km, u dieselu se sníží asi o 13 g na km. Proto automobiloví vývojáři pokládají redukci váhy vozidla za královskou cestu pro snižování emisí.

Celý článek

Chystá se konference Small Sample Test Techniques Conference

Akce  23.7. - Ve dnech 23. až 25. září 2014 se uskuteční 3. ročník konference Small Sample Test Techniques. Akce se bude konat na zámku Seggau ve Štýrském Hradci v Rakousku.

Celý článek

Třineckým železárnám je 175 let

Ocelářství  16.6. - Někdy i zdánlivé maličkosti rozhodují o úspěšné budoucnosti. O založení železáren v Třinci před 175 lety rozhodly bohaté zásoby dřeva na panství Těšínské komory, o jejich počátečním rozvoji Košicko-bohumínská železniční dráha, o současné úspěšnosti prozíravá firemní strategie majitelů a kompetentní zaměstnanci.

Celý článek

Analytická technika exaktně prostorově zobrazuje struktury oceli

Automatizace, počítačová simulace, výpočetní metody  15.6. - Analysentechnik gibt die Strukturen von Stahl exakt räumlich wieder

(Zdroj: WSM Nachrichten 2/2014)

Celý článek

Využití PLC v moderní výuce řízení technologií

Automatizace, počítačová simulace, výpočetní metody  15.6. - PLC Usage in Modern Lectures of Technology Control

(Autoři: Ing. Ivo Špička, Ph.D., doc. Ing. Milan Heger, CSc., Ing. Robert Frischer, Ing. Ondřej Zimný, Ph.D., Bc., Roman Meca, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství)

Celý článek

Alternatívne palivá a ich vplyv na žiaruvzdorné vymurovky sústavy Al2O3- SiO2

Tepelná technika, pece, žáruvzdorné materiály  15.6. - Alternative Fuels and their Influence on the Refractory Lining of the System Al2O3-SiO2
(Autoři: doc. Ing. Pavol Vadász, CSc., doc. Ing. Gabriel Sučik, PhD., Ing. Eva Grambálová, PhD., Technická Univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Slovenská republika)

Celý článek

Simulace defektů při výrobě vysoce kvalitních litinových přepážek pomocí metody MKP v programu ProCAST

Automatizace, počítačová simulace, výpočetní metody  28.5. - Simulation of Defects at Production of High Quality Cast Iron Partitions Using the FEM Simulation Software ProCAST

Autor: Ing. Jiří Šimeček, Západočeská Univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Ing. František Hirsch, MECAS ESI s.r.o., Plzeň, doc. Dr. Ing. Antonín Kříž, Západočeská Univerzita v Plzni, Fakulta strojní

Celý článek

ArcelorMittal zveřejnil Zprávu o udržitelném rozvoji firmy 2013

Ocelářství  28.5. - Zdroj: (ArcelorMittal veröffentlicht Corporate Responsibility Report 2013, www.upj.de). Pod názvem „Steel: stakeholder value at every stage“ zveřejnil ocelářský podnik ArcelorMittal výše uvedenou zprávu. Hlavní téma zprávy spočívá v otázce, jak ArcelorMittal přizpůsobil svůj proces tvorby hodnot dnešním podmínkám – od snížení (stavu zaměstnanců, cen, skladových zásob) a výroby oceli, přes technologické výrobní inovace jakož i recirkulace surovin až po zacházení s vedlejšími produkty.

Celý článek

Budoucnost ocelářského průmyslu je v sázce

Ocelářství  28.5. - Zdroj: (Zukunft der Stahlindustrie steht auf dem Spiel) (WV Stahl 4/2014). Podle hospodářského sdružení Ocel hrozí, že se probíhající změny v oblasti výroby elektrické energie vymknou z rukou. Ocelářské podniky bojují s rekordně vysokými cenami elektrické energie. Budou-li ceny elektrické energie dále stoupat, nebude v Německu dále možná mezinárodně konkurenceschopná výroba oceli.

Celý článek

Modifikovaný 4-O-glukuronoxylán: príprava a povrchovo-aktívne vlastnosti

Materiálové inženýrství  25.4. - Modified 4-O-glucuronoxylan: Preparation and Surface-active Properties

Celý článek

Starší zprávy