Optimization of Technology and Control of Slab Caster II. Experimental Research

Computer simulations, Computation methods  21.4. - (Authors: Doc. Ing. Josef Štětina, Ph.D., Prof. Ing. František Kavička, CSc., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc., Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Ing. Bohumil Sekanina, CSc., Vysoké učení technické v Brně , Fakulta strojního inženýrství)

Article

Defects in Automotive Pistons Manufactured by Gravity Casting into Metal Mould

Foundry industry  8.4. - (Authors: Doc. Ing. Štefan Michna, PhD, Ing. Petr Majrich, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta výrobních technologií a managementu)

Article

Investigation of Selected Thermo-physical Properties of Ternary Sn-Zn-Al Alloys Using DTA

Nonferrous Metals  7.4. - (Authors: Ing. Bedřich Smetana, Ph.D., Ing. Simona Zlá, Prof. Ing. Jaromír Drápala, CSc., Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, RNDr. Aleš Kroupa, CSc., Ústav fyziky materiálů AVČR Brno, RNDr. Kristina Peřinová, Ing. Rostislav Burkovič, CSc., Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství)

Article

Methods of Preparation of TiNb Based Alloys

Nonferrous Metals  6.4. - (Authors: Ing. Petr Štěpán, Doc. Dr. Ing. Monika Losertová, Ing. Daniel Petlák, Prof. Ing. Drápala Jaromír, CSc., Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství)

Article

TiAl-Nb Based Alloy Prepared by Mechanical Alloying

Nonferrous Metals  3.4. - (Authors: Ing. Jan Juřica, Doc. Dr. Ing. Monika Losertová, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství)

Article

Heuristic Algorithm Used for Calculation of Operating Capacity of Flame-cutting Machine

Steelmaking  12.3. - (Authors: Doc. Ing Radim Lenort, Ph.D., Ing. David Staš, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava)

Article

The Use of QFD for Die Forging Process Quality Planning

Quality control  11.3. - (Authors: Prof. Ing. Jiří Plura, CSc. , Vysoká škola báňská – Technická univerzita)

Article

Exploitation of Artificial Neural Networks for Stress-Strain Curves Prediction of Mg-3Al-1Zn Alloy

Computer simulations, Computation methods  10.3. - (Authors: Doc. Ing. Milan Heger, CSc., Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ing. Jiří Franz, Ph.D., AutoCont CZ a.s., Ostrava, Ing. Miroslav Legerski,, Ing. Ivo Špička, Ph.D., Prof. Ing. Ivo Schindler, CSc., Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava)

Article

Structure and Properties of Sandwich Material Steel Cr13Ni10 + Ti after Explosive Cladding

Steelmaking  9.3. - (Authors: Doc. RNDr. Lubomír Čížek, CSc., Ing. Dmytro Ostroushko, Prof. Ing. Eva Mazancová, CSc., Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, inź. Zygmunt Szulc, Explomet Opole, Poland, inź. Rafal Molak, Marcin Wachowski, Warsaw University of Technology, Poland, Dr. inź. Mariusz Pzaźmowski, University of Opole, Poland)

Article

Study of Wettability Measurement of Binary and Ternary Solder Alloys Based on Sn-Zn-Al

Nonferrous Metals  8.3. - (Authors: Ing. Karel Dušek, Ph.D., Doc. Ing. Jan Urbánek, CSc., České vysoké učení technické v Praze, Prof. Ing. Jaromír Drápala, CSc., Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava)

Article

Older news