Hutnické listy

Co mají společného kolenní klouby a foukači skla (Was Kniegelenke und Glasbläser gemeinsam haben)

Ocelářství  26.4. - (Zdroj: Stahl und Eisen 135/2015 Nr. 1)

Ať už je to kloubní tekutina mezi jednotlivými kostmi nebo olej mezi dvěma dveřními závěsy: aby se zamezilo vzájemnému tření, jsou zapotřebí mazací prostředky.

Celý článek

Využití dynamické simulace ke zvyšování efektivnosti kovárenských procesů

Ocelářství  26.4. - (Autoři: Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, Doc. Ing. Radim Lenort, Ph.D., Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství)

Celý článek

Velké materiálové potenciály pro masivně přetvářené automobilní konstrukční díly (Grosse Werkstoffpotenziale für massivumgeformte Autobauteile)

Ocelářství  25.4. - (Zdroj: Stahl und Eisen 135/2015 Nr. 1)

S materiálovými lehkými konstrukcemi se zabývala konference „Masivní lehké konstrukce v automobilu“ 18.11.2014 ve Stuttgartu, na které byly prezentovány výsledky průmyslového sdružení „Masivní přetváření“ a ocelářského institutu VDEh.

Celý článek

Reverzní logistika průmyslových řetězců

Ocelářství  25.4. - (Autoři: Ing. Petr Besta, Ph.D., Doc. Ing Radim Lenort, Ph.D.,Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, katedra ekonomiky a managementu)

Celý článek

Nová ultravysokopevná ocel pro automobilní průmysl (Neuer ultrahochfesterstahl für die Automobilindustrie)

Ocelářství  24.4. - (Zdroj: www.konstruktionspraxis.vogel.de 16.01.2015)

Nová ocel SSAB Docol 1700 M je za studena válcovaná, ultravysokopevná ocel, vyvinutá pro bezpečnostní komponenty osobních automobilů s vysokými požadavky na snížení hmotnosti a spotřebu energií.

Celý článek

Ekonomicko - matematické metody strukturální analýzy jako jeden z významných nástrojů optimalizace ekonomického řízení hutního podniku

Ocelářství  24.4. - (Autoři: Ing. Kamila Janovská, Ph.D, Ing. Martin Lampa, Ph.D, Doc.Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.,Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, katedra ekonomiky a managementu)

Celý článek

Speciální písek vydrží pekelný žár (Spezialsand hält Höllenhitze aus)

Ocelářství  23.4. - (Zdroj: www.derwesten.de 09.01.2015)

Firma Purmetal GmbH z Oberhausenu dodává své výrobky celosvětově. Podílí se také na milionových výzkumných projektech EU.

Celý článek

Počítačová simulace lomového poškození drátu při tažení obvyklou technologií

Počítačové simulace, metody výpočtu  23.4. - (Autoři: Ing. Soňa Benešová, Ph.D., ZČU v Plzni, Katedra materiálu a strojírenské metalurgie, Ing. Jan Krnáč, Železárny a drátovny Bohumín, Doc. Ing. Vladimír Bernášek, CSc., ZČU v Plzni, Katedra materiálu a metalurgie)

Celý článek

Ocelářský průmysl na BAU 2015 (Die Stahlindustrie auf der Bau 2015)

Ocelářství  22.4. - (Zdroj: Stahlbau 83/2014, Heft 12)

Klíčová role oceli a nerezové oceli ve stavebnictví se ukazuje na množství jakostí a výrobků.

Celý článek

Numerické zkoumání vlivu tvaru okrajové části opěrného válce na napjatost a porušování

Počítačové simulace, metody výpočtu  22.4. - (Autoři: Ing. Petr Ferfecki, Ph.D., Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Laboratoř integrity konstrukcí a designu materiálu, CPIT, Ing. František Fojtík, Ph.D., Ing. Radim Halama, Ph.D., Vysoká škola báňská –Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra pružnosti a pevnosti, Ing. Daniel Hajduk, Ph.D., ITA s.r.o)

Celý článek

Starší zprávy